Błędy i problemy w serwisach mobilnych

Dzisiejsze serwisy dedykowane na telefon czy tablet bardzo często charakteryzują się wieloma błędami oraz problemami w obsłudze, co ciekawe już w 2009 roku Jakob Nielsen przeprowadził badania dotyczące doświadczeń konsumentów względem funkcjonalności mobilnej, których to wyniki były podobne do doświadczeń użytkowników komputerów stacjonarnych w 1998 roku.

Główne wady, które podkreślano, to:

 • brak pożądanego wyniku, użytkownicy nie odnajdywali potrzebnych informacji,
 • czas ładowania strony, który powodował rezygnację z jej przeglądania i niechęć do otwierania kolejnych okien,
 • przewijanie strony związane z niekomfortowym i niesprzyjającym przeglądaniem informacji,
 • przeładowanie treściami i zbyt duża liczbą danych w serwisie mobilnym,
 • nieznajomość graficznego interfejsu, próba poruszania się po serwisie i korzystania
  z niego w identyczny sposób, jak na desktopie,
 • błędy techniczne związane ze skryptami odpowiedzialnymi za multimedia,
 • trudności z wykonywaniem zakupów internetowych,
 • brak prawidłowo skonstruowanej wyszukiwarki,
 • projekt niedopasowany do urządzenia pod względem funkcjonalności i estetyki.

Wyniki badania sprzed ośmiu lat pokazują, że wiele błędów i problemów w aktualnych serwisach mobilnych również ma miejsce. W ciągu kilku lat, wspólna praca projektantów
i programistów pozwoliła zmniejszyć błędy związane z obsługą stron internetowych,
z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, nie wyeliminowała ich jednak całkowicie.

Serwisy mobilne bardzo często charakteryzują się błędami oraz problemami
w obsłudze, na co wielokrotnie skarżą się użytkownicy. W tym miejscu, należy uwzględnić kilka kwestii, które mają negatywny wpływ na postrzeganie i tym samym korzystanie z serwisu. Pierwszym problemem, z jakim użytkownik może spotkać się w mobilnym serwisie są treści, zarówno pod względem ich ilości jak również wielkości fontu. O ile w serwisach desktopowych użytkownik chce i ma możliwość przeczytania jak najwięcej szczegółów o produkcie, również porównania go z innym, to przeładowanie serwisu mobilnego dużą ilością treści jest błędem. Wpływ na to ma sposób korzystania z serwisów na urządzeniach mobilnych, z reguły przeglądanie stron czy czytanie informacji odbywa się w pewnym stopniu w ruchu, w środkach komunikacji miejskiej, stojąc w kolejce czy podczas chwili przerwy.

Zaangażowanie i percepcja użytkownika nie są tak duże, jak w przypadku korzystania z tego samego serwisu na komputerze, na przykład w domu, dlatego treści w serwisach mobilnych powinny niejako zwrócić uwagę użytkownika, zachęcić go do zainteresowania się tematem oraz pozwolić mu zapoznać się z produktem w przystępny i łatwy sposób.

Kolejnym problemem, z którym często można spotkać się przy korzystaniu z serwisów w wersji mobilnej jest font wykorzystany w tekstach i jego niedopasowanie. Rozmiar fontu powinien odnosić się do urządzenia, z którego użytkownik korzysta, poprzez elastyczne dopasowanie go do ekranu. Zmniejszenie tekstów nie jest jednak wystarczającym rozwiązaniem, ponieważ zbyt mały font również jest problemem serwisów mobilnych, gdzie po pierwsze treść jest nieczytelna, przy zastosowaniu dużej ilości tekstu, wręcz niemożliwa do przebrnięcia przez użytkownika, po drugie naprzemienne powiększanie ekranu i zmniejszanie, powoduje między innymi ukrywanie innych treści, które znajdują się w serwisie, wymuszanie na użytkowniku dodatkowych działań do wykonania, a tym samym jego irytację i w konsekwencji opuszczenie serwisu.

I po trzecie, zbyt mały font powoduje, że użytkownik nie jest w stanie odczytać treści, przez co wykonuje kliknięcie w ekran na zupełnie inny element niż zakładał i oczekiwał na początku, co również jest powodem rozdrażnienia i negatywnego nastawienia do serwisu, nie wspominając już o próbie wypełnienia jakiegokolwiek formularza czy pustego pola w serwisie mobilnym. Dlatego tak ważne jest dopasowanie ilości i rozmiaru tekstu, zarówno aby udostępnić płynną możliwość korzystania z serwisu użytkownikom, jak również, aby spełnić wszystkie funkcje serwisu.

Kolejnym napotykanym problemem w serwisach mobilnych są zdjęcia oraz tworzone z nich galerie. Niejednokrotnie zdarzają się błędy przy wprowadzaniu dużych i ciężkich zdjęć do serwisu odczytywanego desktopowo, co następnie bez zastanowienia przekładane jest na wersję mobilną. Wielokrotnie ciężko jest wczytać taką stronę, nie wspominając już o próbie przejrzenia galerii.

Istotną kwestią zatem jest odnalezienie złotego środka, aby możliwość przeglądania kart produktu sklepu internetowego nie była utrudniona i nie obciążała strony oraz nie powodowała irytacji użytkownika, jednocześnie uwzględniając posiadany przez niego Internet. Należy przede wszystkim wziąć pod uwagę sposób ładowania zdjęć, brak dobrej jakości grafik, wyskakujące okienka oraz problematyczne ich zamykanie, czy kłopotliwe otwieranie produktu w powiększeniu. Jednym z rozwiązań dla serwisów mobilnych jest wyłączanie opcji powiększenia produktu, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie wielu problemów z odbiorem długim ładowaniem obrazków. Zdjęcia to jednak nie wszystko, nie należy zapominać o wszelkich elementach graficznych, które znajdują się na stronie internetowej, jak na przykład banery, czy reklamy. W projektowaniu serwisu, w wersji mobilnej, ważne jest to, z czego można zrezygnować, nie ujmując nic z jakości i funkcjonalności serwisu, dlatego czasem lepiej jest usunąć zbędne grafiki.

Ostatnim problematycznym obszarem jest nawigacja i układ serwisu, które mają ogromny wpływ na poruszanie się po serwisie w wersji mobilnej. Już podstawowe kwestie, jak choćby rozmieszczenie kategorii stają się nie lada wyzwaniem dla projektantów, a ich obsługa dla użytkowników. Warto w tym miejscu zastanowić się nad liczbą kategorii czy faktycznie wszystkie powinny zostać przeniesione z serwisu desktopowego, czy nie warto zostawić kilku najważniejszych, które mają realny wpływ na korzystanie z serwisu przez użytkownika, wykonywanie zdefiniowanej ścieżki kroków, a finalnie przełożenie na konwersję. W skład elementów struktury wchodzi również rozmieszczenie przycisków w serwisie, zarówno w kwestii kolorystyki, jak również ich wielkości i odległości od siebie. Dobrym przykładem może być tu chociażby konieczność zaznaczenia akceptacji regulaminu przez użytkownika lub próbę wyboru dwóch produktów poprzez zaznaczenie ich do porównania, często jest to bardzo kłopotliwe, a czasem wręcz niemożliwe.

Powyższe przykłady pokazują, że projektanci i właściciele serwisów niejednokrotnie borykają się między tak zwanym chcę a powinienem. Z jednej strony chęć umieszczenia wszystkich elementów i dotarcia z jak największą liczbą informacji i produktów do użytkownika, a z drugiej strony konieczność wyeliminowania wielu czynników, które to powodują, że proces korzystania z serwisu staje się prostszy i wygodniejszy. Z racji różnorodności branż i asortymentu, nie ma złotej recepty na stworzenie idealnego serwisu w wersji mobilnej, ale jest możliwe choćby wyeliminowanie najczęściej powtarzających się błędów. Z pomocą tutaj przychodzi wcześniej opisane przeze mnie testowanie, zarówno makiet, jak również zachowań użytkowników.

Wdrożenia i eliminacja poszczególnych elementów struktury serwisu nie są domeną wyłącznie serwisów mobilnych, przede wszystkim są odpowiedzią na użyteczność i funkcjonalność oraz ergonomię serwisów desktopowych. Istotne zatem jest wzięcie pod uwagę zarówno przeprowadzonych badań z użyteczności, jak również wykorzystanie wytycznych dotyczących budowy serwisów, które powstały wiele lat temu.


Źródła:

Shoplo, raport Trendy w designie mcommerce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *